Kontakt

KONTAKT

Korešpondenčná adresa:

SAKS Management, s.r.o.

Šachorová 43

831 07 Bratislava

Slovenská republika

E-mail: office@saksmanagement.sk


Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v Odd.: Sro, vložka č.: 104701/B